Meny Stäng

Håbo vindkraft.

 

 

 

Det finns vissa följetonger som aldrig verkar vilja ta slut, även om i stort sett alla har tröttnat så fortsätter de… Såpan Håbo vindkraft är en sån där återkommande fars som nu lanserats i ännu en nygamla modell.

Kraftverket vid Fjällgryckens utlopp ägs som många vet av detta företag och där har man allt sedan övertagandet från den tidigare ägaren konstant misskött regleringen på ett uppseendeväckande vis, det gamla ”höj vattennivån så mycket det går på hösten och sen tömma så mycket det går på vintern” är ju en sak, de håller sig inom fastställda nivåer och om det kan man inte bråka.

Men de har en viss (o)vana att helt slå igen dammluckorna så ån nedströms bara får den vattenmängd som luckorna inte klarar att täta, det vatten flodpärlmusslor och samtliga andra får hålla tillgodo med är läckage och en liten rännil till bäck som mynnar precis nedströms kraftverket.

Får de inte göra så ?

Nja det är sällan rena ”nolltappningar” är lagliga och i detta fall finns det en liten skrivelse i vattendomarna som lyder ungefär att det under årets skall hållas ett jämnt flöde, i min värld är det inte förenligt med att plötsligt strypa allt vatten.

Detta är precis vad de nu har gjort och det som gör denna ”nolltappning” är att den görs precis när Öringleken avslutats eller kanske till och med pågår, hur en Öring reagerar när vattnet plötsligt försvinner kan jag nog vara rätt säker på, den ger sig av till djupare vatten (där ofta lek är olämplig) och då kan leken vara förstörd.

En annan sak som är ganska allvarlig är att nu skulle vädret teoretiskt kunna slå om och åns vatten börja frysa, med väldigt lågt vatten är risken stor att framförallt Flodpärlmusslorna fryser sönder, jag hittade en mussla som låg på knappt rinnande 4-5 cm djupt vatten.

Nu flyttade jag den till djupare vatten men iaf…

Allt detta görs i ett kraftverk som inte ens har laglig rätt att stå kvar, ja det är nämligen så att vid upprättandet av kraftverket slog man fast att arrendet på marken skulle sträcka sig 85 år fram i tiden, denna tidsgräns har inte ändrat i nya vattendomar vilket gör att den står fast.

Det arrendet gick ut 2006 om jag inte mins fel !

Detta bör vara grund att kräva Håbo att göra en ny ansökan (med dagens miljökrav) vilket de har ungefär lika stor chans att få igenom som en snöboll i helvetet, det smartaste då är att ansöka om utrivning och återställning av sjönacke etc.

Detta vore önskvärt för då skulle sjön få en jämnare reglering och sommarnivåerna skulle inte variera som de gör idag vilket många sommarstugeägare skulle bli glada av, dessutom skulle vi inom fiskevårdsområdet ha en möjlighet att upprätta lekbottnar på det som idag är torrlagt och på så vis få tillbaka en självreproducerande Öringstam i sjön utan behov av stödutsättningar som idag.

Om kraftverket försvann skulle även ån nedströms få en renässans och kanske kan 5-10 hg Öringarna åter vaka nere i ”vinkelhöjan” som de gjorde när jag var i moppeåldern.

Om ni undrar om Länstyrelsen är kontaktad så ja, men de är underbemannade, 2-3 man ska göra 20 pers arbete och jag har förståelse för detta, men jag har inte förståelse för hur resurserna är fördelade, den avdelningen borde verkligen upp prioriteras !

Media mfl är kontaktade så vi får se hur det slutar.

/Ola.