Som ni alla vet så har jag och en viss vattenkraftverksägare lite olika syn på vad som är rimligt och miljömässigt och det har blivit en del anmälningar, bara för att klargöra så brukar jag göra dessa anmälningar för att jag och andra inte riktigt vet exakt vad som gäller.

Då har vi känt att vi kanske ska låta tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen ta en titt på det vi anser märkligt och misstänkt felaktigt, det har blivit en hel del sådana anmälningar mot kraftverket i Fjällgrycken då det har hänt en del genom åren… Bla nolltappningar och nu senast då jag tyckte vattennivån i sjön började bli katastrofalt låg och det som satte igång funderingarna var att ”Plegeln” dvs den mätsticka man fäster på damvallar/sjöar var helt i luften, så in med en anmälan för att få reda på hur det ligger till.

I måndags fick jag ett samtal från ett för mig okänt nummer och min vana trogen att svara gjorde inget undantag, där i andra änden var Nilsson på Håbo vindkraft… blev lite ställd förstås, och sen följde ett 11 minuter + långt samtal som jag inte riktigt blev klok av och jag har varit tvungen att fundera ett par dagar för att få ihop det hela och vi kan lugnt säga att vi inte riktigt delar synsätt på vad som är bra för miljön, om hur vattendomar skall följas samt vem man ska kontakt vid funderingar.

Det fanns dock ett par punkter som jag hakade upp mig på, en av sakerna var att Nilsson ville ha ett möte på plats för att diskutera dammen och hur den sköts osv, jag tyckte det lät som en bra idé i början men när jag sa att jag ville ta med en eller ett par personer som kanske även de vill bli informerade så var det inte intressant längre…? och då var jag heller inte längre särskilt intresserad.

Sen fick jag ju höra att den enda som hade problem med kraftverket var jag, ingen annan hade nått att anmärka, vilket kan vara sant så långt att ingen annan har uppvaktat Länsstyrelsen lika frekvent som undertecknad men att ingen annan har några synpunkter är nog en överdrift, vet på rak arm 5 markägare/sommarstugeägare som inte är särskilt imponerade av de senaste årens regleringar.

Som avslutning så får jag informera att vattennivån i sjön för närvarande är 40 cm över lägst dämningspunkt ( Nilssons siffror, har dock ej bekräftats av lst ) så baserat på hans siffror så är allt i sin ordning, vilket för oss vidare till nästa punkt, är verkligen denna vattennivå-40cm en skälig nivå att ha som den lägsta ?

Jag avslutar vidare med ett par till frågor…

Är det rimligt att man när helst man känner för det kan smälla igen dammluckorna och strypa vattenflödet nedströms (finns bevis på foto/film) ?

Är det rimligt att man ska tillåtas göra detta precis i slutskedet/direkt efter öringleken som i höstas ?

Är det rimligt att man leker jojo med en sjö på detta vis och på så sätt steriliserar strandlinjen med Sikrom och insekter (som skulle ha varit föda för fisken under resterande året) ?

Vore det inte trevligare med en sjö som reglerade sig själv ?

Men jag kanske bara är bråkig och orättvis ?