Som vissa kanske vet så är jag involverad i fiskevårdsområdet, något som inte alltid är tokspännande och inte mycket ändrar sig från år till år men nu kan jag skönja ett trendbrott, om än ett litet.

På senaste styrelsemötet kom det upp en del nyheter jag tycker är intressanta och som nog kan locka en och annan ny fiskare och kanske gör att fiskare som åker till andra områden stannar i B/L.

Det ena är att romkramningen i Lurån upphör helt, vilket kanske kommer att ge lite mer fisk i Rogsjön, men det jag tyckte var mer intressant är att Länsstyrelsen meddelade att det viktigaste för fisken i Rogsjön/Lurån var att det fanns en stabil vattenföring i ån, något som är helt beroende av hur Håbo sköter sitt kraftverk i Fjällgrycken och att vi från och med nu ska ligga på för att det ska hållas en jämn tappning från lek och framåt.

Detta bekräftar egentligen bara mina farhågor om vad höstens nolltappning kan ha inneburit !

Det andra positiva från mötet var ett förslag (från mig) som vann gehör, det om att pimpelfiske ska vara tillåtet på Attjärn nästkommande vinter med en extra utsättning innan isläggning, detta är jag säker på att det kommer tas emot med glädje hos många med mig inkluderat.

En satsning på flugfisket skall även genomföras, mötet gav styrelsen i uppdrag att jobba vidare med hur vi ska gå till väga och jag tror att vi ska kunna komma fram till nått bra, den satsningen vad det nu blir i för form kan tidigaste göras 2018.

En uppmaning till att anlägga vålar samt markera ut dessa väl gjordes och just den punkten tänkte jag sätta igång med idag, Bjursén ska få en risbuske ute på grundflaket mot storbjursen, ett slätt område som behöver ändrade bottenstrukturer.

/Ola.